2020 August 23 امــروز:پنج شنبه 23 مرداد 1399,

چشم انداز شرکت گسترش ذوب هامون

این شرکت در نظر دارد در افق چشم انداز 1405، به عنوان یکی از 5 شرکت معتبر و برتر فعال در عرصه انواع کوره های القائی و اتوماسیون صنعتی در ایران و صادر کننده کوره به کشورهای منطقه شناخته شود.