2019 December 21 امــروز:پنج شنبه 21 آذر 1398,

چشم انداز شرکت گسترش ذوب هامون

این شرکت در نظر دارد در افق چشم انداز 1405، به عنوان یکی از 5 شرکت معتبر و برتر فعال در عرصه انواع کوره های القائی و اتوماسیون صنعتی در ایران و صادر کننده کوره به کشورهای منطقه شناخته شود.