تاریخچه
 
 
 
 
از جمله افتخارات این شرکت طراحی و ساخت کوره فرکانس متوسط توسط کارشناسان و نیروهای متخصص با توجه به امکانات موجود در داخل کشور و با قیمتی بسیار مناسب تر از نمونه خارجی آن و با کیفیتی برابر و سیستم کنترلی قوی تر بوده است. این کوره ها با توجه به سفارش مشتری می توانند ظرفیتی تا 10 تن داشته باشند. شایان ذکر علیرغم اینکه این کوره ها مشابه کوره های شرکت اینداکتوترم می باشند ولی کلیه قسمتهای آن با مهندسی معکوس در داخل شرکت طراحی شده اند. جهت انجام امور طراحی این کوره ها از نرم افزار های شبیه ساز برای مدارات قدرت و الکترونیک استفاده شده است و کلیه قسمتهای کوره پیش از ساخت تحت انواع تستها در این نرم افزارها قرار داده شده و پس از تایید نهایی جهت ساخت اقدام می گردد. همچنین طراحی کویل و یوک و سایر قسمتهای مرتبط با نرم افزارهای شبیه ساز فلوی مغناطیسی شبیه سازی می شوند تا بهترین نوع مواد و جانمایی برای حداکثر راندمان بدست آید. استفاده از این نرم فزارهای شبیه ساز باعث می گردد تا از دوباره کاری جلوگیری به عمل آید.     
 
     
  
ادامه مطلب
 
 
 
 

گالری تصاویر